środa, 24 kwietnia 2019

Śniadanie prasowe Stowarzyszenia Producentów Cementu

Krzysztof Kieres, członek zarządu i dyrektor generalny Dyckerhoff Polska Sp. z o.o uczestniczył w śniadaniu prasowym Stowarzyszenia Producentów Cementu na temat „Cement i beton, jako niskoemisyjne materiały budowalne”, które odbyło się 11 kwietnia w Warszawie. Przedstawiciele firm zrzeszonych w organizacji dyskutowali na temat kondycji polskiej branży cementowej w kontekście jej rozwoju, oddziaływania na środowisko i uwarunkowań rynkowych.